Explorer 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Explorer 200WP

Explorer 200WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 50g/kg + Imidacloprid 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH CN KH Mùa màng Anh Rê
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa