Exkalux 75SC, 210EC, 220SC, 260SC, 300EC, 777WG, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Exkalux 75SC, 210EC, 220SC, 260SC, 300EC, 777WG, 800WG

Exkalux 75SC, 210EC, 220SC, 260SC, 300EC, 777WG, 800WG

  • Hoạt chất: Deltamethrin 25g/l (90g/l), (90g/l), (90g/l), (110g/l), (50g/kg), (5g/kg) + Fipronil 50g/l (120 g/l), (130g/l), (170g/l), (190g/l), (727g/kg), (795g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech
  • Đối tượng phòng trừ:

    75SC, 300EC, 777WG, 800WG: Sâu cuốn lá/ lúa