Evitin 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Evitin 50SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa