Ethrel 10PA, 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ethrel 10PA, 480SL

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    kí ch thích mủ/ cao su