Espace 5WP, 15WP, 19.6BR, 21.5BR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Espace 5WP, 15WP, 19.6BR, 21.5BR

Espace 5WP, 15WP, 19.6BR, 21.5BR

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa