Eputin 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Eputin 20SL

  • Hoạt chất: Dicamba 3% + Glyphosate 17%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cà phê, cao su