Eonino 320EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Eonino 320EC

Eonino 320EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + Pyribenzoxim 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng