Ensino 365SC, 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ensino 365SC, 400SC

Ensino 365SC, 400SC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 5g/l (37g/l) + Hexaconazole 10g/l (63g/l) + Tricyclazole 350g/l (300g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    365SC: đạo ôn/lúa 400SC: đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/ lúa; rỉ sắt/ cà phê