Enomil 30SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Enomil 30SL

  • Hoạt chất: Trisiloxane ethoxylate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ