Enextatop 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Enextatop 400SC

Enextatop 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư Liên Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/lúa