Endo-gold 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Endo-gold 500EC

Endo-gold 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 450g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu đục bẹ/lúa; sâu khoang/lạc, rệp sáp/cà phê