Enasin 32WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Enasin 32WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var. aizawai
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ENASA Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa, sâu tơ/bắp cải; sâu đục quả/đậu đũa