Empryse 450EC, 568EC, 668EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Empryse 450EC, 568EC, 668EC

Empryse 450EC, 568EC, 668EC

  • Hoạt chất: Dimethoate 220g/l (318g/l) (390g/l) + Fipronil 30g/l (50g/l) (60g/l) + Quinalphos 200g/l (200g/l), (218g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    450EC, 668EC: sâu cuốn lá/lúa568EC: rệp sáp/cà phê