Emnus 1EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Emnus 1EC

  • Hoạt chất: Celastrus angulatus
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc; sâu xanh da láng/ thuốc lá; rầy xanh, bọ trĩ/ chè; dòi đục lá/ đậu tương