Emingold 160SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emingold 160SC

Emingold 160SC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10g/l + Indoxacarb 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa