Eminent Pro 125/150SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Eminent Pro 125/150SE

Eminent Pro 125/150SE

  • Hoạt chất: Carbendazim 150 g/l + Tetraconazole (min 94%) 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Isagro S.p.A Centro Uffici S. Siro, Italy
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/ lúa