Emicide 105EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emicide 105EC

Emicide 105EC

  • Hoạt chất: Abamectin 15g/l + Imidacloprid 90g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa