Emavua 36EC, 75WG, 50WG, 150WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emavua 36EC, 75WG, 50WG, 150WG

Emavua 36EC, 75WG, 50WG, 150WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hatashi Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa