Emagold 6.5EC, 6.5WG, 10.5WG, 12.5WG, 20.5WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emagold 6.5EC, 6.5WG, 10.5WG, 12.5WG, 20.5WG

Emagold 6.5EC, 6.5WG, 10.5WG, 12.5WG, 20.5WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    6.5EC: Sâu khoang/lạc6.5WG, 10.5WG, 12.5WG, 20.5WG: Sâu cuốn lá/ lúa