Emacarb 75EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emacarb 75EC

Emacarb 75EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/l + Indoxacarb 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa