Emacao-TP 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Emacao-TP 75WG

Emacao-TP 75WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Toàn Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa