Ema king 20EC, 25EC, 40EC, 50WG, 100EC, 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ema king 20EC, 25EC, 40EC, 50WG, 100EC, 100WG

Ema king 20EC, 25EC, 40EC, 50WG, 100EC, 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH thuốc BVTV Mekong
  • Đối tượng phòng trừ:

    20EC: Sâu cuốn lá/lúa, sâu tơ/bắp cải40EC : Sâu cuốn lá/lúa, sâu tơ/bắp cải, sâu vẽ bùa/ cam50WG, 25EC, 100EC, 100WG: sâu cuốn lá/lúa