Elsan 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Elsan 50 EC

  • Hoạt chất: Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh, sâu ăn lá/ thuốc lá; rệp/ bông vải; sâu đục thân/ mía; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê