Ellestar 1SL, 1WP, 3SL, 10WP, 20WP, 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ellestar 1SL, 1WP, 3SL, 10WP, 20WP, 40WP

Ellestar 1SL, 1WP, 3SL, 10WP, 20WP, 40WP

  • Hoạt chất: Polyoxin B
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    1SL: khô vằn/ lúa; đốm lá/ lạc 1WP: sương mai/ cà chua; đạo ôn/ lúa 3SL: phấn trắng/ bầu bí 10WP: phấn trắng/ bầu bí; bạc lá, khô vằn/ lúa; đốm lá/ lạc; sương mai/ cà chua 20WP, 40WP: đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/ lúa; phấn trắng/xoài; lở cổ rễ/ bắp cải; sương mai/ cà chua