Ekill 25 SC, 37WG, 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Ekill 25 SC, 37WG, 80WG

Ekill 25 SC, 37WG, 80WG

  • Hoạt chất: Quinclorac (min 99 %)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng