Eddy 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Eddy 72WP

  • Hoạt chất: Cuprous oxide 60% + Dimethomorph 12%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chết nhanh/hồ tiêu, thối quả/ ca cao; mốc sương/khoai tây; vàng lá thối rễ/ cà phê, chết ẻo/ đậu xanh