Eclinton 4WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Eclinton 4WP

Eclinton 4WP

  • Hoạt chất: Pentacyclic triterpenoids alcaloid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa