Ecasi 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ecasi 20EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê