Ebenzoate 5WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ebenzoate 5WG

Ebenzoate 5WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa