Dzo Super 10SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Dzo Super 10SL

Dzo Super 10SL

  • Hoạt chất: Imazethapyr (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lạc, đậu tương, đậu xanh