Dyman 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dyman 500WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP NN HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa