DuPontTM Ammate® 30WG, 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » DuPontTM Ammate® 30WG, 150EC

DuPontTM Ammate® 30WG, 150EC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: DuPont Vietnam Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    30WG: sâu cuốn lá/ lúa 150EC: sâu khoang/ lạc, sâu xanh/ thuốc lá, sâu xanh da láng/ đậu tương, sâu cuốn lá/lúa