Dulux 30EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dulux 30EW

  • Hoạt chất: Sodium pimaric acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê