Ducellone 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ducellone 350EC

Ducellone 350EC

  • Hoạt chất: Profenofos 50g/l + Propargite 150g/l + Pyridaben 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/lạc