Duce 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Duce 75WG

  • Hoạt chất: Nicosulfuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô