Duca 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Duca 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa