Duba 155GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Duba 155GR

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa