Droper 2GR, 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Droper 2GR, 400WP

Droper 2GR, 400WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron methyl 0.25g/kg (40g/kg) + Pretilachlor 1.75g/kg (360g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo thẳng