Dream 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dream 480SC

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cây có múi, cao su