Dragoncin595WP, 600WP, 625WP, 666EC, 777EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dragoncin595WP, 600WP, 625WP, 666EC, 777EC

Dragoncin595WP, 600WP, 625WP, 666EC, 777EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 280g/kg, (100/kg), (300g/kg). (250g/l), (250g/l) + Chlorpyrifos ethyl 300g/kg (400g/kg), (300g/kg), (400g/l), (510g/l) + Dinotefuran 15g/kg (100g/kg), (25g/kg), (16g/l), (17g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    595WP, 625WP: Rầy nâu/lúa666EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa777EC, 600WP: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/ lúa