Doxagan 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Doxagan 150SC

Doxagan 150SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, nhện gié/lúa