Downy 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Downy 650WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa