Dove 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dove 80WP

  • Hoạt chất: Mancozeb (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Mặt Trời Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ xoài