Dovagib 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dovagib 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/sầu riêng, xoài, dưa hấu, nhãn