Dotimec 9EC, 200EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dotimec 9EC, 200EC

Dotimec 9EC, 200EC

  • Hoạt chất: Abamectin 2% (40g/l) + Permethrin 7% (160g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    9EC: sâu cuốn lá/ lúa 200EC: sâu cuốn lá, sâu keo/ lúa