Dotalia 525 SC, 580SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dotalia 525 SC, 580SC

Dotalia 525 SC, 580SC

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l (130g/l) + Tricyclazole 400g/l (450g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa