Dosuper 300 EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dosuper 300 EW

Dosuper 300 EW

  • Hoạt chất: Carbendazim 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa