Dosher 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dosher 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa