Dosay 45 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dosay 45 WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 29% + Cymoxanil 4% + Zineb 12%
  • Tổ chức đăng ký: Agria S.A, Bulgaria
  • Đối tượng phòng trừ:

    sương mai/ khoai tây; vàng rụng lá/cao su