Dosate 75.7WG, 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Dosate 75.7WG, 480SC

Dosate 75.7WG, 480SC

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    75.7WG: cỏ/ vải 480SC: cỏ/ cao su